Van Der Avoirt

Ingenieurs & Expertisebureau
Verkeer
Sneeuwbeslaan 6/bus 50 b, 2610 Antwerpen, België

Specialiteit

Scheepvaart
Spoorwegen

ONZE DIENSTEN
U kunt bij ons terecht voor alle expertises met een technisch karakter: eenzijdig, tegensprekelijk of gerechtelijk.
In overleg met onze opdrachtgever identificeren wij de tegenpartij, stellen we die aansprakelijk en nodigen we ze uit voor de expertise.
Wij treden meestal op in het kader van:
* eigen schade: machinebreuk of/en property
* aansprakelijkheid, rechtsbijstand, garantie, CMR of CIM
* arbitrage: technische assistentie bij betwisting tussen partijen

    BEROEPSVAART
van der Avoirt is van oudsher de referentie voor het beoordelen van schade aan binnenvaartschepen en van de door die schepen veroorzaakte schade aan kades, steigers of bruggen. Dit zowel in België, Nederland als Frankrijk.

    PLEZIERVAART
De pleziervaart is een bijzondere wereld waarin technieken voortdurend evolueren, zowel qua materialen als aandrijvingen. Ook de wetgeving is heel specifiek, met sectoreigen reglementen. Van der Avoirt is hierin helemaal thuis.

    SPOORWEGEN
Sinds 2005 wordt van der Avoirt aangesteld voor schadeopname aan onder andere locomotieven, wagons en spoorweginfrastructuur. Bij grote spoorwegincidenten werken wij samen met het Federaal Onderzoeksorgaan (OOIS).

    INDUSTRIE, HAVEN EN MACHINERIE
Ook in andere technische expertisegebieden staan we klaar: rollend materieel, hijs- en transporttechniek, havenmaterieel, elektro- en energietechniek, industriële machines … Kortom alle (elektro)mechanische toestellen of installaties.

Bijstand

Online
Op kantoor Expert
Plaatsbezoek

Talen

Engels
Frans
Nederlands

Diensten

Expert
Forensisch expert
Gerechtsdeskundige
Technisch raadsman
Bewaren
© Experten.be